Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
1894/UBND-KT 10/08/2020 V/v thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Morinda Việt Nam UBND Thị xã Quảng Yên
5384/UBND-TM4 10/08/2020 V/v triển khai Nghị quyết số 279/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh
92/BCĐ 10/08/2020 V/v tăng cường thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định UBND tỉnh Quảng Ninh
5400/UBND-XD6 10/08/2020 V/v giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến UBND tỉnh Quảng Ninh
137/TB-UBND 10/08/2020 TB Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc về phương án tạo việc làm bảo đảm nguồn kinh phí duy trì Đội bóng đá Than Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
5432/UBND-XD2 10/08/2020 V/v Tăng cường quản lý dịch vụ cao tốc và đấu giá cho thuê quyền khai thác địa điểm kinh doanh dịch vụ trên Vịnh Hạ Long UBND tỉnh Quảng Ninh
2794/QĐ-UBND 10/08/2020 V/v điều chỉnh định biên cho các hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2020 UBND tỉnh Quảng Ninh
1877/UBND-KT 07/08/2020 V/v thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của công ty TNHH Naturally Plus Việt Nam UBND Thị xã Quảng Yên
5342/UBND-DL1 07/08/2020 V/v Thiết lập chốt kiểm soát chung phòng chống dịch COVID - 19 trên quốc lộ 4B UBND tỉnh Quảng Ninh
5352/UBND-TM1 07/08/2020 V.v tạm dừng các bước cổ phần hóa đối với các đơn vị sự nghiệp công lập UBND tỉnh Quảng Ninh
5367/UBND-TH4 07/08/2020 Hỏa tốc: V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ninh lần thứ V UBND tỉnh Quảng Ninh
1853/UBND-VP 07/08/2020 V/v thực hiện kết luận tại Hội nghị của UBND tỉnh về sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 7 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới UBND Huyện Hải Hà
1843/UBND-TCKH 07/08/2020 V/v tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ UBND Huyện Hải Hà
25/2020/QĐ-UBND 07/08/2020 Bãi bỏ Quyết định số 4133/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh UBND tỉnh Quảng Ninh
1830/UBND-VP 06/08/2020 V/v khẩn trương kiểm tra, khai báo sức khỏe toàn huyện UBND Huyện Hải Hà
141/KH-UBND 06/08/2020 KH Triển khai thực hiện Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 UBND tỉnh Quảng Ninh
1836/UBND-VHTT 06/08/2020 V/v tăng cường sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông đề phòng chống dịch Covid-19 UBND Huyện Hải Hà
2044/SGDĐT-GDMN 05/08/2020 Phối hợp thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại các cơ sở giáo dục mầm non Sở Giáo Dục và Đào Tạo
2040/SGDĐT-TCCB 05/08/2020 V/v hướng dẫn thủ tục chuyển đổi, thuyên chuyển công tác đối với viên chức Sở Giáo Dục và Đào Tạo
2039/SGDĐT-TCCB 05/08/2020 V/v rà soát vị trí việc làm và đề xuiaats bổ sung giáo viên chuẩn bị năm học 2020-2021 Sở Giáo Dục và Đào Tạo
5293/UBND-VX1 05/08/2020 Vv đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình, tiến độ triển khai thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 UBND tỉnh Quảng Ninh
1828/UBND-VP 05/08/2020 V/v cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch Covid-19 UBND Huyện Hải Hà
1829/UBND-VP 05/08/2020 V/v thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong tình hình mới UBND Huyện Hải Hà
1835/UBND-YT 04/08/2020 Về việc thực hiện Điện khẩn số 13/ĐK-UBND ngày 3/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh UBND Thị xã Quảng Yên
14/KH-BCĐ 04/08/2020 Tổ chức khai báo y tế, sàng lọc phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid -19 trong cộng đồng UBND Thị xã Quảng Yên
1819/UBND-VP 04/08/2020 V/v thực hiện Điện khẩn số 13/ĐK-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh UBND Huyện Hải Hà
1807/UBND-NN&PTNT 04/08/2020 Về việc chủ động biện pháp phòng chống mưa to gây ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất UBND Huyện Hải Hà
2026/SGDĐT-VP 04/08/2020 V/v cung cấp các trang thông tin chính thống về tình hình dịch COVD-19 Sở Giáo Dục và Đào Tạo
2023/TB-SGDĐT 04/08/2020 Chương trình công tác tháng 8/2020 Sở Giáo Dục và Đào Tạo
2025/SGDĐT-VP 04/08/2020 V/v chủ động các biện pháp phòng chống mưa to gây ngập lụt sạt lở Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Quyết định số 3033/QĐ-UBND 04/08/2020 Quyết định v/v phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với giáo viên, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong trường mầm non tư thục trên địa bàn huyện gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COIVD - 19 UBND Huyện Tiên Yên
Quyết định số 3035/QĐ-UBND 04/08/2020 Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đợt 3 cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19 theo Nghị quyết 42-NQ - CP ngày 09/4/2020 UBND Huyện Tiên Yên
1178/QĐ-TTg 04/08/2020 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế Chính phủ
1806/UBND-VP 03/08/2020 V/v tăng cường công tác quản lý công nhân, người lao động làm việc tại Khu công nghiệp Texhong Hải Hà trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 UBND Huyện Hải Hà
1806/UBND-VP 31/07/2020 Về việc thực hiện Thông báo số 128/TB-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh UBND Thị xã Quảng Yên
03/BCH-PCTT 31/07/2020 V/v theo dõi, chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông UBND Thị xã Quảng Yên
1795/UBND-VP 31/07/2020 V/v thực hiện Kết luận số 128/TB-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh UBND Huyện Hải Hà
Quyết định số 2971/QĐ-UBND 30/07/2020 Quyết định v/v phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Tiên Yên đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo chính sách của tỉnh Quảng Ninh gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID - 19 UBND Huyện Tiên Yên
Quyết định số 2974/QĐ-UBND 30/07/2020 Quyết định v/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên (Bao gồm các điểm đổ thải và khai thác mỏ đất phục vụ cho dự án) UBND Huyện Tiên Yên
Quyết định số 2972/QĐ-UBND 30/07/2020 Quyết định v/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên (Bao gồm các điểm đổ thải và khai thác mỏ đất phục vụ cho dự án) bà Vũ Thị Khá UBND Huyện Tiên Yên
123456TiếpCuối »
Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 0
Đã truy cập: 0

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.